Waarom Delen Luxemburg?

Luxembourg en Delen Private Bank Luxembourg SA

De voordelen van Luxemburg

Een stabiele fiscaliteit en een duidelijk reglementair kader bieden aan investeerders een veilige omgeving. Luxemburg is een pionier op het gebied van bescherming van de belegger en dit gaat hand in hand met duidelijke regels die aan de striktste Europese vereisten beantwoorden.

Luxemburg is een van de leidende financiële centra in de wereld. Het is Europa’s grootste fondsencentrum. Private Banking is een van de hoofdactiviteiten in de Luxemburgse financiële wereld.

De economie van het land groeit aan een gestaag ritme. De werkloosheid is onder controle en de staatsbudgetten zijn in evenwicht. Dit is niet alleen te danken aan een groeiende economie, maar ook aan de pragmatische en de businessgerichte aanpak van de autoriteiten.

De kracht van Luxemburg wordt tenslotte ook bevestigd door zijn AAA-rating van de verschillende ratingkantoren.

De kracht van Delen Private Bank Luxembourg SA

Binnen dit kader biedt Delen Private Bank Luxembourg haar diensten aan. Enerzijds passen die perfect binnen het aanbod van de Groep Delen waarbij via discretionair vermogensbeheer het beheer van uw portefeuille verzekerd wordt. Dit discretionair vermogensbeheer is gemaakt op maat van de specifieke financiële doelstellingen, verwachtingen en het risicoprofiel van de cliënt met een evenwichtige groei als doel.

Anderzijds kan Delen Private Bank Luxembourg ook haar cliënten bijstaan in hun successieplanning. Onze juridische experts hebben niet alleen een goede kennis van de Luxemburgse oplossingen (zoals patrimoniale oplossingen en levensverzekeringscontracten). Ze hebben ook een uitgebreid netwerk dat hen in staat stelt om internationale en gecompliceerdere situaties te behandelen.

Door dit alles kan Delen Private Bank Luxembourg niet alleen de Luxemburgse cliënten helpen maar ook investeerders met een internationaal profiel een goede en gepersonaliseerde service aanbieden.

De band tussen Delen Private Bank België en Delen Private Bank Luxemburg is sterk. Dat heeft te maken met de gelijkaardige aanpak die ze voorop stellen: de aandacht voor het persoonlijke en familiale karakter, het perspectief op lange termijn, de transparante communicatie en het behoedzame beheer. Deze waarden vormen het DNA van Delen Private Bank, en vormen ook de rode draad doorheen het portefeuillebeheer, de Estate Planning en het fondsenbeheer van de Luxemburgse zetel.


Terug naar Over Delen Private Bank