Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Integriteit en verantwoord vermogensbeheer vloeien samen

Delen Private Bank vult haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dubbel in. Enerzijds plaatst ze integriteit centraal in alle delen van de organisatie. Anderzijds passen de investeringen in haar discretionair vermogensbeheer binnen een duurzaamheidsbeleid. Integriteit en duurzaamheid behoren tot het DNA van Delen Private Bank. En daar wordt iedereen beter van: klanten, medewerkers én de brede samenleving.

Voor Delen Private Bank is integriteit onlosmakelijk verbonden met duurzaam vermogensbeheer. Dat doet Delen door de klant centraal te plaatsen in de organisatie. ‘Klantenvertrouwen betekent alles voor ons’, vertelt Fientje Op de Beeck van het institutioneel beheerteam bij Delen Private Bank. ‘Comfort en gemoedsrust zijn sleutelbegrippen. Daar werken we elke dag aan: door een persoonlijk contact met de klant, een transparante voorstelling van de portefeuillesamenstelling en een eerlijke inschatting van mogelijke beleggingsrisico’s. We bieden daarbij een grote continuïteit in de relatie met de klant, zelfs over de generaties heen.’

Laag personeelsverloop

Ook de medewerkers kunnen rekenen op een open en directe communicatie. ‘Deze bank heeft een familiale en stabiele aandeelhoudersstructuur met een vlak organigram. Dat bevordert korte communicatielijnen en wederzijds respect in de hele organisatie’ aldus Gregory Swolfs, al 21 jaar actief binnen de groep en vandaag Managing director bij Cadelam (Capfi Delen Asset Management, de fondsbeheerder binnen de Delen Groep). ‘De managementleden zitten gewoon tussen de andere personeelsleden en stimuleren eigen initiatief. Bij de rekrutering, zoeken we naast professionele kwalificaties vooral naar drive en ondernemerschap.’

‘Medewerkers voelen zich oprecht verbonden met de onderneming’, bevestigt Fientje Op de Beeck. ‘Iedereen zit op één lijn en schrijft mee aan hetzelfde groeiverhaal. Dat is de hoofdreden waarom het personeelsverloop bij ons zo laag ligt.’

Verantwoord investeren

Cadelam verzorgt de invulling van de fondsen met respect voor de waarden en normen van Delen Private Bank.

‘Eén consistente aanpak wordt gevolgd voor alle fondsen’, vertelt Gregory Swolfs van Cadelam.

‘We vestigen de aandacht niet op één fonds met ethisch karakter, maar hebben een globaal duurzaamheidsbeleid dat we toepassen op alle investeringen. Dit is geen imagostunt of een nieuw marketingverhaal: dit is wie we al jaren zijn. De klanten appreciëren dat dit inherent is aan onze investeringsfilosofie.’

Dit is wie we al jaren zijn: een duurzame bank.

‘Natuurlijk investeren wij niet in bepaalde activiteiten, zoals de productie van controversiële wapens’, verduidelijkt Elio Rombouts van het institutionele beheer-team van de bank. ‘Maar wij gaan nog een stap verder. We hanteren bredere criteria, die kaderen in het duurzaamheidsonderzoek van verschillende referentie-organisaties. Wanneer een bedrijf of overheid zware fouten begaat – denk aan mensenrechtenschendingen of milieuschade – wordt de naam in kwestie doelbewust uit de portefeuilles geweerd.’

‘Tot slot onderschrijft Delen Private Bank ook de Principles for Responsible Investment’, gaat Elio Rombouts verder. ‘Dat is het normatief kader dat in de schoot van de Verenigde Naties instaat voor een duurzamer globaal financieel systeem. Men kan het zien als de bevestiging van ons toekomstig engagement. Dit is immers geen eindig verhaal; ook in de toekomst zal Delen Private Bank zich blijven inzetten voor verantwoord vermogensbeheer.’

Terug naar de 5 waarden