Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Beheren als goede huisvader

Voor de fondsen die Delen Private Bank promoot, verzorgt dochteronderneming Capfi Delen Asset Management het beheer. Het accent ligt op een voorzichtige beleggingsstrategie, gericht op de lange termijn.

‘Cadelam beheert hoofdzakelijk gemengde fondsen volgens dezelfde investeringsfilosofie, maar telkens met een andere risicograad die statutair bepaald is’, benadrukt Michel Vandenkerckhove, Managing Director van Cadelam. ‘De fondsen worden ingevuld met investeringen in verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en liquiditeiten. De verschillen in risicograad vloeien in de eerste plaats voort uit het maximum percentage aandelen: maximaal 30 procent aandelen voor een laag risicoprofiel, 60 procent voor een middelmatig profiel en tot 100 procent voor een hoog en flexibel profiel. De algemene filosofie achter het beheer draagt voorzichtigheid hoog in het vaandel. Zo hebben we geen onderlimiet: als we het opportuun vinden, doen we onze blootstelling aan aandelen dalen tot ver onder het maximum.’

‘De relatiebeheerders van Delen Private Bank besteden bijzonder veel aandacht aan het gehele vermogen van de klanten. Cadelam, van haar kant, verzekert een beheer dat beantwoordt aan strikte regels rond schuldenlast en monetaire, sectorale en geografische diversifcatie’, verduidelijkt Patrick François, Managing Director van Cadelam.

Gezond verstand

‘Wij beleggen op de lange termijn, in een buy & hold-optiek, maar grijpen wel alle opportuniteiten aan’, zegt Patrick François. En Michel Vandenkerckhove voegt eraan toe: ‘Ons beheer is gebaseerd op gezond verstand. We laten ons dus niet meeslepen door modeverschijnselen. Een ander cruciaal element is het risicobeheer. We hebben een intern systeem voor risicobeheer ingevoerd. Zo volgen we uiteraard ons aandelenrisico op, maar daarnaast nemen we de risico's van andere activa in rekening, zoals het rente- en wisselrisico.’

Ons beheer is gebaseerd op gezond verstand. We laten ons niet meeslepen door modeverschijnselen.

‘Als professionals hebben we ook toegang tot activaklassen en beleggingsopportuniteiten die voor particuliere beleggers niet bereikbaar zijn’, zegt Patrick François. ‘En het gebruik van specifieke instrumenten laat ons toe om, indien we dat gepast achten, het algemene risico van een fonds te verminderen.’

Efficiënt beslissingsproces

De twee Managing Directors maken deel uit van een ervaren ploeg portefeuillebeheerders en analisten. Samen nemen ze de beslissingen en bepalen ze de richting van het beheer. ‘We staan voortdurend met elkaar in contact. Deze continue communicatie is essentieel voor de efficiëntie van het beslissingsproces. Zo kunnen we snel en gepast reageren op macro-economische ontwikkelingen, politieke gebeurtenissen of veranderingen op het niveau van individuele bedrijven. Allocatiebeslissingen (top-down) en fundamentele analyse (bottom-up) vormen de hoekstenen van ons beheer. Door voortdurend ideeën uit te wisselen tussen meer conservatieve en meer dynamische profielen, kunnen we diepgaander reflecteren en beslissen in het belang van de investeerders’, besluit Patrick François.

Terug naar de 5 waarden