Uw portefeuille in alle transparantie

Delen Private Bank draagt een duidelijke en open klantcommunicatie hoog in het vaandel. De bank engageert zich voluit om ook nu de nieuwe transparantieregels van de Europese wetgever in de praktijk te brengen.

Een klare kijk op kosten

Vanaf 2018 ontvangt u een kostenoverzicht dat nog meer details bevat dan voorheen. U krijgt een overzicht van alle kosten, vergoedingen en belastingen op financiële instrumenten en diensten. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen directe en indirecte kosten. Die laatste categorie verwijst naar kosten gemaakt door derde partijen. Een bijzonder geval hiervan zijn de zogenaamde retrocessies of distributievergoedingen. Dit zijn kosten die deels terugvloeien van derde partijen/fondsenhuizen naar de banken omdat de banken deze fondsen via hun netwerk verdelen. Banken zullen deze retrocessies of distributievergoedingen verplicht moeten doorstorten aan de klant. Vermits Delen Private Bank weinig of niet met retrocessies werkt, zal de impact van deze maatregel beperkt zijn. Samen met de portefeuillestaat van het eerste kwartaal, ontvangt u begin volgend jaar alvast een tarievenlijst met daarop de kosten uitgedrukt in percentages (‘kostenoverzicht ex ante’). Aan het einde van elk jaar krijgt u bovendien een overzicht van de totale effectieve kosten van het voorbije jaar, uitgedrukt in zowel percentages als nominale bedragen (‘kostenoverzicht ex post’).

Terug naar de inhoudstafel