Uw belangen beter beschermd

De vermogensbeheerders van Delen Private Bank Luxembourg stellen uw portefeuille samen op maat van uw specifieke wensen en doelstellingen. Dat is volledig in lijn met de vraag van de Europese wetgever om beleggers enkel diensten aan te bieden die in overeenstemming zijn met hun persoonlijke situatie. ‘Geschiktheid’ is het centrale thema.

Een aanbod dat bij u past

Banken zijn reeds sinds MiFID I verplicht om de klant een vragenlijst voor te leggen die peilt naar zijn kennis, ervaring, beleggingsdoelstelling en financiële draagkracht. Op basis van deze geschiktheidstest wordt het beleggingsuniversum afgebakend waarbinnen de belegger kan handelen. Deze test wordt eenmalig (bij aanvang van de klantenrelatie) uitgevoerd, en eventueel opnieuw indien de persoonlijke situatie van de klant substantieel wijzigt.

MiFID II gaat nog een stap verder. Klanten die hun vermogen zelf beheren in overleg met een beleggingsadviseur (klanten in beleggingsadvies), zullen bij elke transactie een geschiktheidsverslag ontvangen. Dat rapport oordeelt of de transactie past binnen hun profiel, zoals vastgelegd in de geschiktheidstest. Zo wordt de transactie getoetst aan de beleggingshorizon, doelstellingen, ervaring, kennis en risicotolerantie van de klant.

Het beste resultaat bij de uitvoering van uw order

Delen Private Bank Luxembourg voert vandaag reeds een doortastend ‘best execution’-beleid: ze stelt alles in het werk om uw order naar best vermogen uit te voeren in termen van kosten, snelheid en efficiëntie. De impact van de nieuwe regels op de bank is eerder beperkt, ook al legt MiFID II de lat nog een stuk hoger dan voorheen. Nieuw is dat de bank vanaf 2018 voor elke activaklasse (aandelen, obligaties, enzovoort) een lijst zal publiceren van de vijf belangrijkste plaatsen van uitvoering, plus een samenvatting van de prestaties van haar ‘best execution’-beleid. Deze informatie vindt u hier terug.

Terug naar de inhoudstafel