Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Klacht

Alle medewerkers van Delen Private Bank Luxemburg stellen alles in het werk om u een uitstekende service aan te bieden. Hebt u toch een klacht, laat het ons dan meteen weten. De bevoegde personen zullen uw klacht met de grootste zorg behandelen. 

Hoe dient u een klacht in?

In de eerste plaats kan u steeds terecht bij uw relatiebeheerder om uw klacht voor te leggen. Indien u dit wenst, kan u uw klacht doorgeven aan onze Compliance Officer. U voegt hierbij desgevallend de nodige documenten toe om uw klacht te kunnen onderzoeken.

U kan onze Compliance officer aanschrijven op de volgende manieren:

Via post:
Delen Private Bank Luxembourg S.A.
T.a.v. Compliance-departement
287, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Vermeld duidelijk uw rekeningnummer, uw contactgegevens alsook een korte omschrijving van uw klacht.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een ontvangstbewijs. Indien mogelijk, zal het ontvangstbewijs reeds de naam en de contactgegevens van de met het dossier gelaste persoon bevatten.

Ingeval er opzoekingen nodig zijn, ontvangt u het definitieve antwoord uiterlijk binnen 1 maand. Indien wij deze termijn niet kunnen respecteren, wordt u van de oorzaak op de hoogte gebracht en wordt u een nieuwe indicatieve datum van behandeling meegedeeld. 

  • Indien het antwoord u geen genoegdoening geeft, kan u een nieuwe brief richten aan de persoon die binnen het directiecomité verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten, de heer Serge Cammaert.

Voor de correcte opvolging van het dossier, vragen wij u om steeds de referentie van het dossier te willen vermelden. Deze referentie vindt u op de antwoordbrief van de bank. 

  • Indien u op het niveau van de Directie geen antwoord of geen voldoende antwoord heeft gekregen binnen de vastgestelde termijn, is er via de CSSF (de bankentoezichthouder in Luxemburg) een buitengerechtelijke procedure voor de klachtenbehandeling voorzien.

U vindt de nodige informatie, alsook het in te vullen formulier (in het Frans, Engels en Duits) op de website van de CSSF: https://reclamations.apps.cssf.lu