Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

Estate Planning: ontzorgen voor vandaag en morgen 

Bij Estate Planning − of vermogens- en successieplanning − staat de structurele doorlichting en planning van uw globale vermogen centraal. Onze estate planners laten de diverse financiële, juridische, fiscale en persoonlijke elementen van uw situatie samensmelten tot één geïntegreerd plan.

Neem contact met ons op

Uw successieplan stap voor stap

In eerste instantie brengen we uw familie- en vermogenssituatie nauwgezet in kaart. De tools van Delen Family Services geven u een helder overzicht. Op uw app of computer consulteert u de stamboom van uw familie en uw vennootschappen en een gedetailleerde samenstelling van uw totale vermogen, met voor elke vermogenscomponent de correcte eigendomsrechten.

Vervolgens lijsten we uw concrete wensen en doelstellingen op. Plant u in de toekomst nog een grote investering? Of komt u binnenkort een schenking toe? Wanneer plant u met pensioen te gaan? Heeft u al nagedacht over de overdracht van uw bedrijf? We toetsen de haalbaarheid van de plannen, en wat dat betekent voor uw vermogen. Via simulaties ziet u de impact van verschillende beslissingen of gebeurtenissen op de evolutie van uw activa. En u krijgt een indicatie van de successierechten op basis van uw vermogenssituatie vandaag.

In een derde stap overloopt uw estate planner de mogelijkheden om tot een optimale vermogensplanning te komen, zoals een schenking, een wijziging van een huwelijkscontract, een testament, enzovoort. Zo komt u tot een geïntegreerde vermogens- en successieplanning voor uw globale vermogen, onroerend en roerend. En kunt u met de nodige kennis van zaken beslissen.

Michel Buysschaert
In België zijn we pionier in Estate Planning.  Ons team kan bogen op een jarenlang opgebouwde expertise. Die kennis hebben we nu ook samengebracht in één oplossing, Delen Family Services"
Michel Buysschaert

Juridisch en fiscaal advies voor u en uw vennootschap

De juridische en fiscale context wijzigt voortdurend. Daarom staat een team van juristen en fiscalisten u en uw vennootschap bij in de meest recente ontwikkelingen in onder meer:

  • huwelijksvermogens- en erfrecht
  • opvolging of overname van uw familiale onderneming of vennootschap
  • structurering van uw roerend en onroerend vermogen, al dan niet via vennootschappen
  • erf- en schenkbelasting
  • fiscaliteit van beleggingen voor privépersonen en vennootschappen
  • directe belastingen

Concreet helpen onze estate planners u onder andere met de opstelling van het huwelijkscontract, de zorgvolmacht, een schenking, een testament, de oprichting van een stichting of maatschap, de beleggingen via DBI-fondsen en allerhande fiscale vragen.

Steven Osaer
De planning en overdracht van uw vermogen is naast een technische materie ook een persoonlijke, emotionele zaak. Onze experts creëren de optimale omstandigheden voor dialoog en overleg, in alle discretie.
Steven Osaer

Juridisch en fiscaal nieuws

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)