Onze beleggingsfilosofie voor duurzaam vermogensbeheer

Uw vermogen beheren dankzij heldere en duurzame oplossingen, met het oog op evenwichtige groei en gericht op de lange termijn. Dat is in een notendop de beleggingsfilosofie van Delen Private Bank. Ons doel? Uw financiële gemoedsrust, vandaag en morgen.

De vijf speerpunten van onze beleggingsfilosofie

De fondsenbeheerder van de groep, Cadelam, beheert uw portefeuille volgens vijf sleutelprincipes: op lange termijn, met overtuiging, volgens onze duurzame investeringsprincipes, rekening houdend met uw risicobereidheid en met begrijpelijke beleggingen.

 

 1. Op lange termijn

  Bij het duurzaam beheer van uw vermogen richten we onze blik op de iets verdere toekomst, voorbij woelige tussenpozen van onzekerheden en speculaties. Een perfecte timing van in- en uitstappen is niet mogelijk, maar een belegger die verder kijkt dan de beursbewegingen van vandaag, hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Aandelen blijven op lange termijn dé rendementsbron van uw portefeuille. Daarom raden we onze klanten in vermogensbeheer aan steeds geïnvesteerd te blijven (buy-and-holdstrategie). Het gewicht bepaalt u samen met uw relatiebeheerder in functie van uw risiconiveau (zie ook bij puntje 4: Voorzichtig). Een langetermijnvisie is trouwens het beste verweer tegen emotionele beslissingen, eerste impulsen en hypes. Een kwestie van gezond verstand, zeg maar.

 2. Met overtuiging

  Cadelams algemene marktvisie en overtuiging in individuele bedrijven bepaalt de beleggingsstrategie voor aandelen en obligaties. In deze zogenaamde top-downbenadering starten de fondsenbeheerders bij het brede macro-economische verhaal. Daaruit destilleren ze de grote thema’s die de wereld vorm gaan geven op middellange termijn: digitalisering, verstedelijking en vergrijzing bijvoorbeeld. Dan identificeren ze de sectoren die hierin een hoofdrol gaan spelen: de cloud, e-commerce, infrastructuur, farma. Ten slotte kiezen ze er de best-in-classbedrijven uit: financieel gezonde spelers met een slimme en duurzame aanpak. Vermogensbeheer met overtuiging!

 3. Verantwoord

  Als u een duurzame aantrekkelijke winstgroei ambieert, komt u vanzelf uit bij verantwoord vermogensbeheer. Deze beleggingsfilosofie houdt naast financiële parameters ook rekening met zogenaamde ESG-criteria: ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. We passen deze filosofie toe in drie stappen: via uitsluiting, actief aandeelhouderschap en integratie van niet-financiële parameters. Uniek is dat we deze filosofie hanteren voor alle klanten, voor de volledige portefeuille. Lees meer over ons verantwoord vermogensbeheer.

 4. Voorzichtig

  De fondsenbeheerders van Cadelam gaan actief op zoek naar opportuniteiten in bepaalde thema’s, regio’s en sectoren. Tegelijk blijven ze alert voor risico’s. Want aan elke vorm van beleggen zijn risico’s verbonden. Een goede strategie om dat risico te beheren is een doorgedreven spreiding. In de eerste plaats nemen de beheerders een brede waaier van individuele aandelen en obligaties op in uw portefeuille. In tweede instantie zorgen zij voor een goede spreiding van thema’s, regio’s en sectoren. Bij de obligatieportefeuille komt daar nog een goede spreiding van de looptijden en emittenten bovenop, zodat ook het renterisico en het kredietrisico verdeeld wordt. En last but not least moeten de beleggingen in lijn zijn met onze duurzaamheidsfilosofie, om ESG-risico’s uit te sluiten (zie puntje 3: Verantwoord). Daarnaast is het van het hoogste belang dat u uw investeringsprofiel correct inschat en regelmatig opnieuw evalueert. Lees er meer over op de pagina over discretionair vermogensbeheer.

 5. Transparant

  U investeert best in producten die u goed begrijpt, waarvan u het risico en het potentiële rendement dat daar tegenover staat correct kunt inschatten. Daarom belegt Cadelam voornamelijk in individuele aandelen en obligaties in plaats van in ondoorzichtige fondsen van derden, complexe constructies of hypes. Jacques Delen, voorzitter van de raad van bestuur, verwoordt deze goedehuisvaderfilosofie zo: "Om kwalitatief te zijn, moet een oplossing duidelijk, transparant en voor iedereen begrijpelijk zijn." De bankencrisis van 2008 gaf hem gelijk.

Uitmuntend fondsbeheer door specialisten

De onafhankelijke specialisten van fondsbeheerder Cadelam (Capfi Delen Asset Management) brengen onze beleggingsfilosofie in de praktijk. Hun autonomie is uw garantie op objectieve beleggingsbeslissingen.

Meer weten?

Uw portefeuille is robuust en weerbaar – zodat hij ook de hoge golven op de beurs kan trotseren. Daarin ligt onze toegevoegde waarde.
Michel Buysschaert

Wat levert onze duurzame beleggingsfilosofie u op?

Met die vijf principes als kompas wordt uw vermogen met de grootst mogelijke zorg belegd. Het resultaat is een robuuste en duurzame portefeuille:

 • met een optimale diversificatie van regio's, sectoren en bedrijven
 • met een selectie van liquide aandelen en obligaties van verantwoorde bedrijven
 • beheerd volgens een thematische beleggingsstrategie gericht op toekomstgerichte, duurzame sectoren