Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

Delen-Nieuws

De toegevoegde waarde van discretionair verantwoord vermogensbeheer

10 mei 2019 | Delen-Nieuws

Begin 2019 zagen we een flukse opleving van de markten. Onze klanten profiteerden hiervan na een ontgoochelend 2018. Vorig jaar leverde ongeveer 90 % van de activaklassen een negatieve prestatie. Paul De Winter, René Havaux en Arnaud Van Doosselaere, leden van het directiecomité van Delen Private Bank, vertellen ons in een eerste deel van het interview de toegevoegde waarde van een vermogensbeheerder in zulke moeilijke marktomgeving. Ze blikken terug op 2018 en bekijken de uitdagingen vanuit het perspectief van de filosofie van de bank.

René Havaux: 2018 was een moeilijk jaar. Door verschillende factoren hebben een aantal defensieve keuzes ons vreemd genoeg geld gekost. Maar diezelfde keuzes hebben er wel voor gezorgd dat we voluit konden profiteren van het daaropvolgende herstel van de markt.

Paul De Winter: Het herstel ging zo snel dat wie panikeerde en uit de markt stapte, niet mee heeft geprofiteerd van de hausse van januari. Dit scenario toont de relevantie van discretionair vermogensbeheer. Vaak gaat het erom de klant te beschermen, soms tegen zichzelf en tegen de verleiding om uit de markt te stappen.

Arnaud Van Doosselaere: Je mag ook niet vergeten dat aandelen op lange termijn de interessantste activa blijven, ondanks de verschillende beurscorrecties. In 2018 kregen we zo’n terugval, maar het was geen grote crisis zoals in 2008. Gemiddeld houdt de groei van de beurs gelijke tred met die van de bedrijfswinsten en de economische groei.

René Havaux: Bovendien wordt zuivere stock picking steeds moeilijker op de volatiele markten zoals we die vandaag kennen.

V.l.n.r. Arnaud Van Doosselaere, Paul De Winter, René Havaux

Arnaud Van Doosselaere: Het juiste antwoord hierop is diversifiëren. Daarin ligt de expertise van de vermogensbeheerder. Onze analisten en specialisten hebben altijd een open vizier: ze kijken naar alle soorten activa, regio’s en sectoren.

Paul De Winter: De patrimoniale fondsen blijven het ideale instrument om te diversifiëren voor de gewone spaarder die zich tegen de inflatie wil beschermen en daar bovenop zijn vermogen gestaag wil laten groeien. De formule met fondsen laat ook toe dat klanten snel over hun tegoeden kunnen beschikken. Dat is een belangrijke troef voor de klant.

René Havaux: Spaarboekjes brengen vandaag niets meer op. Op lange termijn verlies je eraan.

De jongste jaren zijn MVB-fondsen (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) in opmars. Wat denken jullie daarvan?

René Havaux: Een MVB-fonds dat amper 5 % zou uitmaken van de totale beheerde activa, is niet voldoende voor Delen Private Bank. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons trouwens geen nieuw gegeven. Het maakt al lang deel uit van ons DNA. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke impact en ondernemen op een menselijke manier, volgens de waarden die we hoog in het vaandel dragen.

Paul De Winter: Iemand vertelde me onlangs dat verantwoordelijk beheer een goede zaak is, maar dat het nog beter is om een verantwoordelijke beheerder te hebben.

Arnaud Van Doosselaere: Het is misschien nog niet allemaal perfect, maar we proberen in elk vakgebied al lang onze verantwoordelijkheid op te nemen. We hebben het dan over beleggingen waar duurzaamheid op vier vlakken tot uiting komt: uitsluiting, engagement, integratie van ESG (Environmental, Social &  Governance) en Impact Investing. Maar het gaat natuurlijk ook over de dagelijkse bedrijfsvoering en het personeelsbeleid.

Paul De Winter: We houden vast aan een ethische aanpak, ook als het over kosten gaat. Onze tarieven zijn transparant en hetzelfde voor iedereen, naargelang van het activasegment. We onderhandelen er niet over zoals vaak gebeurt in onze sector.

Arnaud Van Doosselaere: Door MiFID II kwam er eind 2018 volledige transparantie in de kosten en structuren voor de banksector. Op 31 december was de bank klaar om aan alle vereisten te voldoen. Half januari waren wij trouwens de eerste Belgische bank die elke klant informeerde over de totale kosten voor 2018.

In een volgend deel gaan de directieleden dieper in op het digitale aanbod van de bank. Past een app wel bij een private banking dienstverlening? Antwoord volgt in deel 2.

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)