Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Delen Digital Perspectives

Q&A

Over onze beleggingsstrategie en de macro-economische context Over Delen Family Services Cybersecurity en IT bij Delen Over de organisatie zelf Over ons duurzaamheidsbeleid

 

Over onze beleggingsstrategie en de macro-economische context

Belegt Cadelam momenteel in grootmacht China?  

Van alle Aziatische landen is China met ongeveer 5% het meest vertegenwoordigd in de aandelenportefeuilles. Daarmee bekleedt het land de 5de belangrijkste plaats, gemeten naar marktkapitalisatie. In termen van omzet is het land zelfs nog belangrijker: dan vertegenwoordigt het met 12% de op één na grootste positie, na de Verenigde Staten (die 37% vertegenwoordigen).

De focus van Cadelam, fondsenbeheerder van de groep, ligt op technologieaandelen en bedrijven die profiteren van de groeiende Aziatische middenklasse. Denk hierbij aan luxegoederen of levensverzekeringen.

Cadelams directe investeringen in het land zijn nog vrij beperkt , omdat veel Chinese bedrijven nog te weinig aandacht geven aan goed bestuur (minder gericht op aandeelhouderswaarde) en te vaak geconfronteerd worden met staatsinmenging (kijk bijvoorbeeld wat er gebeurde met enkele grote techbedrijven in 2021). Cadelam belegt gediversifieerd via aandelen die noteren op de VS, Hongkong (een zeer goed ontwikkelde markt, ook al komt ze de laatste jaren wel wat onder vuur) en op de binnenlandse markt ( via trackers).

De verwachting is dat China haar markt verder gaat openstellen op een gecontroleerde manier. Dat zal wellicht met horten en stoten gaan. Het is Cadelams intentie om gaandeweg de blootstelling aan China te verhogen, hetzij rechtstreeks via bedrijven zoals Ping An of Tencent, hetzij onrechtstreeks via bedrijven zoals LVMH, die een groot deel van hun omzetgroei in China realiseren.

Daarnaast denkt Cadelam dat het gewicht in China ook organisch zal groeien, doordat bedrijven in de portefeuilles meer en meer zaken gaan doen in China. Daarnaast zullen er wellicht nog wat aantrekkelijke bedrijven naar de markt komen, via beursintroducties. Indien de voorwaarden aantrekkelijk zijn, zal Cadelam zeker overwegen ze op te nemen in de portefeuilles.

Wat is Delens visie op cryptomunten en blockchaintechnologie?

De cryptomarkt is zeer interessant, omwille van het intrigerende concept: een online munt gebruikt blockchaintechnologie om traditionele banken als tussenpersoon bij betalingen uit te schakelen en zo betalingen goedkoper te maken.

De realiteit is momenteel jammer genoeg anders: cryptomunten zijn vandaag vooral een speculatieve belegging. Door de massale interesse en de volatiele koersevolutie konden sommige beleggers er enorme winsten uit halen, en dat spreekt tot de verbeelding. Maar die hoge volatiliteit gaat uiteraard wel gepaard met een hoog risico: omdat er geen onderliggende waarde is, is de koers volledig afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs kan bijgevolg volledig wegzakken indien beleggers het vertrouwen kwijtraken.

Net die hoge volatiliteit is één van de redenen waarom cryptomunten, althans op dit moment, geen volwaardige munt zijn. Een munt moet immers koopkracht kunnen bewaren en moet gebruikt kunnen worden als een courant betalingsmiddel. Cryptomunten voldoen aan geen van die twee voorwaarden.

Daarnaast zijn er nog enkele bijkomende pijnpunten.

  • Cryptomunten zijn niet gereglementeerd. U hebt dus geen enkele bescherming in de vorm van een overheidsgarantie. Bij fraude dreigt udus alles kwijt te raken, en zo’n fraude gebeurt jammer genoeg regelmatig: veel beleggers raakten hun cryptomunten al kwijt aan hackers.
  • Ook al is het toegelaten om crypto te gebruiken bij de aankoop van goederen en diensten (voor een beperkt aantal bedrijven die dat dit als betalingsmiddel aanvaarden weliswaar), de munten worden ook veel gebruikt bij illegale aankopen en witwaspraktijken. Steeds meer overheden richten daarom hun pijlen op cryptomunten, kijk onder andere naar China. Die onzekerheid over toekomstige reguleringen zou dus wel eens roet in het eten kunnen gooien.
  • Ook de enorme ecologische voetafdruk is een punt van zorg: computers gebruiken massa’s rekenkracht en energie om de munten te mijnen.

Kortom, het concept van de cryptomunten is zeer interessant is, maar in de praktijk  vormen ze geen volwaardig alternatief voor andere munten. Toch volgt Cadelam de evoluties op de voet op. De blockchaintechnologie is veelbelovend en centrale banken zouden die technologie wel eens kunnen gebruiken om hun eigen cryptomunt te creëren, die dan wél onder toezicht zou staan. Tot slot, vandaag is het voor onze fondsen ook verboden om rechtstreeks in cryptomunten te investeren.

Wat is de invloed van de Chinese en Aziatische macht op de financiële en industriële markten, en welke rol is er nog weggelegd voor Europa?

China heeft inderdaad de laatste decennia een dominantere positie ingenomen in de wereldeconomie op vele vlakken. Dat brengt geopolitieke én economische spanningen met zich mee. Denk maar aan de handelsoorlog tussen China en de VS, die in 2019 een hoogtepunt bereikte. Deze geopolitieke context zal geregeld voor volatiliteit zorgen – maar met volatiliteit komen soms ook interessante opportuniteiten.

In termen van bruto binnenlands product (bbp) heeft China Europa ingehaald. De Verenigde Staten blijven voorlopig de grootste economie ter wereld, maar niet meer voor heel lang: verwacht wordt dat China de Verenigde Staten tegen 2028 zal onttronen. 

Cadelam kijkt niet zozeer naar de grootte van de markt, maar naar het groeitempo. Het staat vast dat China sneller zal groeien dan ontwikkelde regio’s zoals Europa. Daarom investeert Cadelam 12 % van het aandelengedeelte in deze regio (in termen van omzetspreiding, rechtstreeks is het 5%). Dit gaat vaak via Europese bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet realiseren in China en zo profiteren van de groeiende economie in China. Tegelijk geniet Cadelam op deze manier toch de transparantie en het deugdelijk bestuur van bedrijven met Europese hoofdzetels. Meer informatie hier.

Tijdens een van de voordrachten werd de term "groeigerelateerde bedrijven" gebruikt. Kan u uitleggen wat een groeigerelateerd bedrijf is?

Groeigerelateerde bedrijven of groeibedrijven moeten het vooral hebben van hun aantrekkelijke groeivooruitzichten, en die hebben momenteel een relatief fors prijskaartje. Een klassiek voorbeeld zijn de techaandelen. Voor groeiaandelen liggen de verwachte winsten traditioneel wat verder weg in de toekomst. Net die tijdscomponent, het feit dat u als belegger wat geduld moet uitoefenen, maakt het bedrijf en het aandeel rentegevoelig. Dat heeft te maken met het verrekenen (‘verdisconteren’) van toekomstige winsten. Hoe hoger de rente, hoe lager de huidige waarde van de toekomstige kasstromen of winsten.  Daarom dalen de waarderingen van groeiaandelen wanneer de rente stijgt.

Daar tegeover staan waarde-aandelen, of aandelen die veelal ondergewaardeerd zijn tegenover de rest van de markt, omdat hun winstpotentieel doorgaans minder spectaculair is, maar nu na de coronacrisis wel bijzonder goed profiteren van het economisch herstel. Deze aandelen doen het typisch beter bij een hogere  rente. De cyclische aandelen zijn een goed voorbeeld: door de coronadip en de gebrekkige zichtbaarheid op het economische herstel, moesten beleggers daar in de eerste drie kwartalen van 2020 weinig van weten. Maar nu de relance zich duidelijk en krachtig aandient, zijn die waarde-aandelen net de lievelingen van de beurs geworden. Hetzelfde geldt trouwens voor de grondstoffen: ook zij pikken mee aan bij de economische groei.

In realiteit is het vaak lastig een bedrijf in kwestie onder te brengen in de ene of de andere categorie, en vertonen ze kenmerken van beide.  

Is de beurs niet te hoog om nu nog in te stappen ?

De beurzen zijn, na een snelle en felle correctie in februari-maart 2020, begonnen aan een klim die ondertussen meer dan een jaar aanhoudt. Dat beleggers wat hoogtevrees hebben voor de korte termijn, is dan niet geheel verwonderlijk. Maar het is Cadelams taak om de economische en bedrijfscijfers nuchter en nauwkeurig te analyseren. 

Vandaag zien de fondsenbeheerders voldoende redenen om geïnvesteerd te blijven, en zelfs om een beperkt overgewicht in aandelen aan te houden.

  1. De beurzen worden ondersteund door de heropstart van de economie, die sneller en heviger lijkt dan eerst verwacht.
  2. De bedrijven zelf pakken uit met mooie winstcijfers. Ze lijken de coronapandemie goed verteerd te hebben.
  3. De consumenten en investeerders hebben de voorbije maanden heel wat spaartegoeden opzij gezet, en staan te trappelen om die tegoeden weer terug te investeren of te consumeren. Dat zal een serieuze push geven aan de bedrijfsomzet.
  4. De steunmaatregelen van de overheden en het lagerentebeleid van de centrale banken hebben enorm veel geld in de economieën gepompt.
  5. Er is geen alternatief is voor de cash die aan de zijlijn staat. Ook al is de rente de voorbije maanden wat gestegen, aandelen blijven het enige aantrekkelijke alternatief.

Wat als u vandaag nog niet belegd bent, is het dan nu de moment om volledig in te stappen? Een aandelenportefeuille beschermt u tegen inflatie (in tegenstelling tot een spaarboekje), én zorgt ervoor dat u mee geniet avnde globale economische groei. Op langere termijn is een aandelenportefeuille dus een verstandige keuze. We raden u wel aan om uw beleggingen te spreiden in de tijd. Bouw uw portefeuille geleidelijk op, over ongeveer een zetal maanden.

Vorig jaar ruilde ik mijn aandelen in voor obligaties. Nam ik de verkeerde beslissing? Ik wilde wat meer gemoedsrust, maar nu hoop ik op wat rendement.

De rentevoeten zijn ook vandaag, na de kleine renteopstoot, uitzonderlijk laag. Het obligatieluik van uw portefeuille zal bijgevolg niet veel opbrengen. De obligatieportefeuille heeft in deze omstandigheden één belangrijke functie: het opvangen van eventuele schokken in de aandelenmarkt. Dat is de gemoedsrust waarover u het heeft. Om deze bufferfunctie te kunnen garanderen, moet de obligatieportefeuille zeer solide zijn. Kwaliteit, liquiditeit en diversificatie van de obligatieportefeuille is bijgevolg enorm belangrijk.

Maar risico’s volledig uitschakelen is vandaag erg duur. Veilige staatsobligaties hebben een negatief rendement, dat komt er dus op neer dat u een premie betaalt om een nulrisico te dragen. Indien u toch graag wat rendement behaalt, zal een beperkte positie in aandelen noodzakelijk zijn. Het meest defensieve profiel dat de bank aanbiedt, na een puur obligatieprofiel, neemt gemiddeld 12% aandelenrisico op in de portefeuille.

U kent wellicht de uitdrukking ‘TINA’: There is no alternative’: aandelen vormen, in deze omstandigheden, ongeveer de enige bron van rendement. Maar het gewicht van de aandelen in uw portefeuille is een hoogstpersoonlijke zaak. Want het beheer dat u het beste past, hangt af van de beleggingstermijn die u voor ogen heeft, uw financiële plannen voor de nabije toekomst en uw persoonlijke houding tegenover risico. Bespreek dit dus zeker met uw relatiebeheerder.

Wij beleggen onder het investeringsprofiel Dynamic, maar de resultaten van Very Dynamic en Full Equity zijn merkelijk hoger. Ik heb de indruk dat onze beheerder voorzichtig blijft en een verhoging van niveau niet wil aanraden.

De verschillen in rendementen tussen onze verschillende profielen Dynamic, Very Dynamic en Full Equity zijn inderdaad voornamelijk het gevolg van het verschil in gewicht van de aandelencomponent. De aandelen vormden de motor voor het rendement de voorbije maanden. We verwachten dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. U mag evenwel niet vergeten dat het extra rendement een vergoeding is voor het extra risico (onder de vorm van grotere koersschommelingen).

Het bepalen van uw risiconiveau is een hoogstpersoonlijke zaak. Want het beheer dat u het beste past, hangt af van de beleggingstermijn die u voor ogen heeft, uw financiële plannen voor de nabije toekomst en uw persoonlijke houding tegenover risico.

Die subjectieve elementen bundelen we samen in een investeringsprofiel. Van daaruit bouwen we uw portefeuille op: hoe meer risico u bereid bent te dragen, hoe groter het gewicht aandelen uw portefeuille zal bevatten. En dat heeft impact op het verwachte rendement en de koersschommelingen van de portefeuille. Een ander profiel impliceert een andere samenstelling van uw portefeuille, een ander verwacht rendement en een andere risico. Verlies daarbij nooit uit het oog dat elke vorm van beleggen een risico met zich meebrengt.

Indien u van mening bent dat uw persoonlijke situatie gewijzigd is, en u bent bereid om meer risico te dragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Hij of zij zal samen met u de mogelijkheid voor een nieuw investeringsprofiel bespreken.

Waar komt de negatieve cashpositie in de  fondsen vandaan?

De negatieve cash die soms te zien is in de activaspreiding-taart op uw app is een technische aangelegenheid. Het geeft geen werkelijk cashtekort weer.

De activaspreiding toont het risiconiveau waaraan de portefeuille is blootgesteld. Tonen we 50% aandelen, dan heeft u een aandelenrisico van 50%. Cadelam investeert naast gewone aandelen, in zeer beperkte mate, ook in futures op aandelenindexen, zoals Future Russell 2000. Zo’n aankoop van een future is eigenlijk een termijnaankoop: Cadelam engageert zich om in de toekomst de onderliggende index te kopen, tegen een voorafbepaalde waarde. Gezien het geen aankoop maar een belofte tot aankoop is, moet Cadelam nog niets betalen. Anderzijds is Cadelam al wel blootgesteld aan het aaandelenrisico dat uitgaat van die future. De future voegt dus wel aandelenrisico toe aan de portefeuille. Om dit correct weer te geven in uw risicospreiding, verhoogt Cadelam langs de ene kant het aandelenrisico met de waarde van de future. Langs de andere kant wordt de cashpositie verminderd met het afgesproken bedrag dat we in de toekomst zullen moeten betalen. Die cashvermindering is louter technisch. Want in realiteit maakt Cadelam die cash nog niet vrij, omdat het dan interesten zou moeten betalen wegens de huidige negatieve rente. In de plaats belegt Cadelam dat bedrag in obligaties met een zeer korte looptijd.

Een ingewikkeld antwoord dus. U kan deze situatie vergelijken met het ondertekenen van een compromis voor een huis: U gaat de belofte aan om het huis te kopen, maar u heeft het huis momenteel nog niet in eigendom. U heeft de volledige aankoopprijs ook nog niet betaald.

Het totale aankoopbedrag staat momenteel dus nog wel op uw rekening, maar eigenlijk is het niet meer beschikbaar om uit te geven aan andere zaken. U doet er dus goed aan te doen alsof het bedrag niet meer op uw rekening staat. En dat is exact wat wij doen.

Ofwel maakt u dat bedrag meteen vrij, en betaalt u daar interesten op.  Ofwel belegt u in quasi-cash, zeer korte obligaties,, om negatieve rente uit te sparen. Wij kiezen voor de tweede optie.

Waar kunnen we iets meer te weten komen over EOS?


EOS is onze duurzame partner in het kader van het engagementluik van ons duurzaamheidsbeleid. Engagement verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen de investeerder en zijn participaties. Het doel is tweeërlei: financieel rendement én duurzame verbetering voor mens, milieu en maatschappij. Engagement gaat dus een stap verder dan exclusie: het wil een positieve invloed uitoefenen op het beleid van ondernemingen.

Cadelam nam voor het engagement-luik het internationaal gerenommeerde EOS onder de arm, een primeur in België. Zij beschikken over een onafhankelijk team van ervaren experts in de ESG-materie (milieu, samenleving en goed bestuur). Samen met Cadelam stellen ze prioritaire duurzaamheidsthema’s vast. Vervolgens starten ze een dialoog op met de ondernemingen in kwestie. De toon is streng maar rechtvaardig: positief en constructief bij aanvang, kritisch en vastberaden als verbeteringen te lang op zich laten wachten. Ook het stemrecht op algemene vergaderingen kan bepaalde strategische keuzes bevorderen – of juist tegen te houden.

Wilt u graag meer weten over onze partner EOS? Neem dan een kijkje in het EOS Engagement Plan op onze website.

Kan ik investeren in individuele lijnen die expliciet duurzaam zijn ?

Delen Private Bank past haar duurzaamheidsproces toe op de totaliteit van elke portefeuille, voor álle klanten. Dat is een groot verschil met andere banken, die vaak een duurzaam en niet-duurzaam assortiment aanbieden. Het gaat in totaal over ruim 29,5 miljard euro dat op een duurzame wijze geïnvesteerd wordt. En dat is een aanzienlijke hefboom op het vlak van duurzaamheid. Bij ons kiest u dus niet voor ‘verantwoord’ of ‘niet verantwoord’. Een fonds met een bepaald accent bieden we ook niet aan.

Hoe zien jullie de grondstoffenprijzen evolueren?

Heel wat grondstoffen prijzen stijgen sinds midden vorig jaar.

Dde olieprijs kende vorig jaar mei 2020 een dieptepunt. Dit had een dubbele reden: uiteraard de massale lockdowns die wereldwijd de vraag naar olie deden dalen, maar ook de ruzie in de OPEC. Inmiddels is de olieprijs terug op het niveau van vóór 2020.

De koperprijs is het hardst gestegen, sinds begin 2020 kende het zelfs een 60% stijging. De reden hiervoor is natuurlijk de vraag die steeg doordat koper nodig is bij heel wat technologische producten maar ook een belangrijk product is voor infrastructuurwerken.

Naast de aanzwellende consumptie aan de vraagzijde, mogen we ook niet vergeten dat de productie nog een beetje sputtert (aanbodzijde). Heel wat bedrijven waren genoodzaakt om hun productie te verminderen wegens regionale en tijdelijke lockdowns. Ook het transport van grondstoffen kende heel wat problemen door de pandemie. De saga van het containerschip “Ever Given” dat het Suezkanaal blokkeerde, deed hier geen goed aan.

Bij grondstoffen is het evenwicht tussen vraag en aanbod cruciaal. We zien de knelpunten van vandaag als een tijdelijk effect. Geef de bedrijven en de consumenten wat tijd om in evenwicht te komen.

Zullen de posities verschuiven naar meer grondstoffen zoals goud, zilver, uranium of koper?

Binnen onze portefeuilles heeft Cadelam een kleine positie in goud (minder dan 2%). De reden hiervoor is dat dit edelmetaal vaak anders reageert dan aandelen in bepaalde omstandigheden. Dergelijke ‘gedecorreleerde’ posities verminderen meestal de volatiliteit van de portefeuilles.

Cadelam is echter niet onmiddellijk van plan om de positie in goud te verhogen. Goud genereert immers geen cashflows, solide bedrijven doen dat wel. Investeren in goud is bijgevolg potentieel speculatief, want de prijs wordt voornamelijk bepaald door vraag en aanbod van investeerders. Goudinvesteringen zijn dus veel moeilijker te analyseren dan investeringen in bedrijven, waar we balansen ter beschikking hebben om een grondige analyse te maken. Goud kende de voorbije jaren bovendien een volatiliteit die even groot was als deze van aandelen.

De staatsschuld is wereldwijd geëxplodeerd. In Europa zijn er twee scholen van monetair beleid: ofwel de schulden kwijtschelden of gemeenschappelijk maken, ofwel terugkeren naar de monetaire (en fiscale) discipline  Wat is de visie  van de bank?

De ongeziene stimuli maken dat de schuldenberg van de overheden enorm is opgelopen. De wereldwijde schuld bedraagt ongeveer 355 % van het GDP.  Wie gaat dat allemaal betalen? De schuldenberg is inderdaad gigantisch, maar gelukkig is de economie ook gegroeid.

Ruwweg zijn er drie manieren om deze geëxplodeerde schuldenberg weg te werken:

De overheid zorgt dat ze extra inkomsten krijgt, bijvoorbeeld door haar burgers een solidariteitsbijdrage, een coronabelasting of een meerwaardebelasting op te leggen.

De overheid betaalt haar schuld niet meer terug (‘default’). Dat is niet erg realistisch want dat zou een gigantische schokgolf door heel het financiële systeem sturen. Wat wel kan is dat ze de schulden blijven vooruitschuiven. Concreet wil dat zeggen dat ze telkens schulden uitgeven met langere looptijden. Dat zien we vandaag al gebeuren: overheden geven obligaties uit met looptijden tot 100 jaar – en met succes.

Inflatie. Inflatie doet de schuldenberg letterlijk wegsmelten. Bij voldoende inflatie en een lage rente neemt de waarde in de activa immers sterker toe dan de interesten die de overheid betaalt op haar schulden. De reële rentevoet (nominale rente minus inflatie) is dan negatief. Indien een overheid, zoals nu,  ernaar streeft om dit in stand te houden dan spreken we ook wel over financiële repressie.

Hoe anticiperen we in de portefeuilles?

De macro-economische omgeving wordt continu gemonitord door de fondsenbeheerders van Cadelam. In het derde scenario (inflatie en lage rente) verkiezen zij  aandelen boven obligaties. Dit is immers de enige activaklasse die uw vermogen beschermt tegen inflatie.

Ook in het eerste scenario (belastingverhoging) vormen aandelen nog steeds een goede keuze. In het verleden lag de bedrijfsbelasting vaak hoger dan nu, en niettemin presteerden aandelen vaak goed. Bijvoorbeeld in de jaren ‘60 schommelde de bedrijfsbelasting rond de 50% en aandelen kenden een jaarlijks rendement van bijna 8%.

Wat met obligaties gelinkt aan inflatie en obligaties uit opkomende markten?

Inflatiegelinkte obligaties zijn obligaties die een coupon betalen waarvan het bedrag afhankelijk is van de inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de coupon. Maar let op, want de vraag naar dit type obligatie stijgt wanneer de markt verwacht dat de inflatie zal stijgen, nog voor de inflatie al gestegen is. Een hogere inflatieverwachting maakt deze inflatiegelinkte obligaties dus ook duurder, waardoor het nettorendement (yield-to-maturity) lager is.

De recente hogere inflatiecijfers, zoals de 5%  inflatie in de Vereningde Staten, werd reeds in zekere mate geanticipeerd door de markt. De inflatieverwachting was dus al een tijdje geleden gestegen, waardoor inflatiegelinkte obligaties voor Cadelam vandaag minder interessant zijn.

Om interessant te zijn moet de uiteindelijke inflatie over de beleggingshorizon hoger zijn dan de impliciete inflatie (waarvoor al betaald werd door de hogere koers van die obligatie). Voor de VS bijvoorbeeld zou de inflatie de volgende vijf jaar gemiddeld hoger moeten zijn dan 2,37% vooraleer deze belegging interessant begint te worden. De Federal Reserve mikt op langere termijn op slechts 2%.

Een betere bescherming tegen inflatie zijn volgens Cadelam aandelen van gezonde bedrijven. Recente cijfers toonden aan dat een groot deel van de bedrijven de prijsstijgingen kunnen doorrekenen en dat de winstmarges zelfs vaak stijgen.

Obligaties uit opkomende landen hebben over het algemeen een lagere kredietscore dan andere staatsschulden, als gevolg van de hogere economische en politieke risico's van deze landen. In ruil voor dit hogere risico, krijgt u als belegger wel een licht hoger rendement. Binnen de portefeuilles legt Cadelam de nadruk op obligaties van zeer hoge kwaliteit. We hebben bijgevolg geen blootstelling aan staatsobligaties van opkomende landen.

Naast het kredietrisico dat gemiddeld een stuk hoger ligt in opkomende markten kan de belegger ook nog een muntrisico lopen indien de obligaties uitgedrukt zijn in deviezen. Deze bieden vaak een hogere coupon maar de wisselkoers is zeer volatiel. Zo krijgt u op staatspapier van Turkije in Turkse Lira een rendement van 18%, maar de munt verloor wel 27% vorig jaar en 13% dit jaar. Cadelam verkiest in de huidige context niet blootgesteld te zijn aan dit type van risico’s.

Over Delen Family Services

Er wordt vaak gesproken over Delen Family Services. Wat houd dat juist in? Hoe kunnen we daar beroep op doen?

Delen Family Services is de dienstverlening die u helpt uw volledige vermogen te inventariseren, analyseren en plannen. Een geïntegreerd pakket van diensten, deels digitaal ondersteund, deels begeleid door onze juridische en fiscale experten.

Via de Delen app krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw totale vermogen, uw familiestamboom en het organogram van uw bedrijven, inclusief eigendomsrechten. Met simulaties krijgt u inzicht hoe uw vermogen evolueert in de toekomst, bijvoorbeeld na uw pensioen. Dat noemen we financiële planning. Merkt u dat u best vandaag een aantal ingrepen doet om uw financiële toekomst nog verder te optimaliseren? Dan stellen onze estate planners (juristen en fiscalisten) een aantal zaken voor, dat is Estate Planning.

Overzicht leidt tot analyse, en analyse leidt tot planning – dat is in een notendop waar het bij Delen Family Services om draait. Kijk ook eens op onze pagina Delen Family Services, en vraag er zeker naar bij uw relatiebeheerder.

Cybersecurity en IT bij Delen

Is er geen gevaar voor veiligheidslekken, als alle medewerkers verspreid zitten over het hele land?

Delen Private Bank doet er alles aan om de online veiligheid te optimaliseren.

Zij doet dat via performante technologie (state-of-the art software en hardware), via zeer strikte processen en procedures en via de bewustmaking en kennisoverdracht over cybersecurity aan haar medewerkers én haar klanten.

Elke schakel is daarbij belangrijk, en het is een continue opdracht om alle drie de elementen te monitoren en te verbeteren. De bank is zich er 100% van bewust dat vertrouwen het allerhoogste goed is in de relatie met haar klanten, en handelt er ook naar. Meer informatie over ons cybersecuritybeleid leest u in het artikel Enkele tips om veilig online te zijn.

Hebt u AI-programma’s die de cybersecurity mee vooruithelpen? Of ethische hackers?

We kunnen niet ingaan op de details van ons cybersecuritybeleid, maar technologie is inderdaad één van onze drie pijlers, naast zeer stricte processen en bewustmaking en kennisoverdracht over cybersecurity aan medewerkers én klanten.

Delen kocht onlangs Swanest, een fintechbedrijf. Heeft de bank zelf dan niet voldoende expertise in huis?

Delen heeft sinds haar ontstaan een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van IT. Er is dus inderdaad heel veel expertise aanwezig bij ons. Onze IT-afdeling telt ongeveer 120 mensen vandaag. Maar de IT-ontwikkelingen in de banksector gaan ontzettend snel. Kleine, dynamische bedrijven zoals Swanest hebben in een eerste fase vaak een voordeel qua flexibiliteit, gedrevenheid en focus. Eens zij opschalen, ontbreekt het hen al eens aan financiële slagkracht, iets dat Delen Private Bank hen wél kan geven. Een perfecte match dus!

In welke blockchainprojecten heeft de bank interesse?

De blockchaintechnologie zal in de toekomst klassieke bancaire processen drastisch kunnen wijzigen. Denk daarbij aan het regelen van elektronische betalingen, de afwikkeling van beurstransacties, het afsluiten van kredieten enzovoort.

Op dit moment maakt de bank zelf geen actief gebruik van de blockchaintechnologie. Binnen de groep Ackermans & van Haaren maken blockchain, artificiële intelligentie en andere technologieën wel onderwerp uit van zogenaamde ‘fintech’ meetings.

Bij gebruik van de applicatie op smartphone dient de klant in te loggen met een code van vier cijfers. Is dat wel voldoende?

De zwakheid van korte pincodes (of wachtwoorden) ligt ‘m in het feit dat men uiteindelijk de juiste code zal vinden, mits het doorlopen van alle mogelijke combinaties. Na een aantal verkeerde pogingen wordt de applicatie wel meteen geblokkeerd. Het is dus belangrijk om geen voor de hand liggende codes te gebruiken, zoals 4 keer hetzelfde cijfer, maar ook geen ‘persoonlijke’ codes, zoals een geboortedatum. Het wordt trouwens aangeraden om naast de pincode ook biometrische scans te gebruiken (zoals een scan van de vingerafdruk of het aangezicht) zodat u uw pincode niet hoeft in te geven, zeker niet wanneer u niet alleen bent. Deze ‘biometrische vergrendeling’ vormt een erg nuttige extra veiligheidslaag en is eveneens beschikbaar in de Delen applicatie.

Hoe dan ook kan u binnen de Delen app geen orders of overschrijvingen invoeren. Mocht dit toch gebeuren, dan vallen we terug op onze call-back procedure, waarbij de bank u terugbelt op een vooraf bepaald nummer, en uw beheerder zal valideren dat het wel degelijk om u gaat die de transactie invoerde.

Over de organisatie zelf

Gaat Delen Private Bank een familiebedrijf blijven? Zit er een verandering van aandeelhouders aan te komen? Of is het eerder omgekeerd: gaat Delen nog verder op het overnamepad.

Natuurlijk blijft de overnamedynamiek binnen de sector van private banking wel bestaan. Iedereen kijkt naar iedereen. Delen Private Bank kijkt naar opportuniteiten om extern te groeien als die zich aandienen. Maar we zijn voorzichtig en bedachtzaam, we moeten een match voelen met onze gefocuste strategie – discretionair vermogensbeheer – en met de vijf waarden van de bank. We zijn dus zeer kieskeurig. Dat geldt ook voor de vraag over het aandeelhouderschap van de bank. De waarden waarmee de familie Delen de bank in 1936 heeft opgericht (persoonlijk, behoedzaam, efficiënt, duurzaam, familiaal) zijn het kompas in alles wat we doen, en ze zijn de sleutel tot het succes van de voorbije 85 jaar. Daar houden we ons aan vast.

Mag de medewerker zelf bepalen hoe vaak die naar kantoor gaat, of wordt het weer zoals vroeger dagelijks naar kantoor?

De bank zal stap voor stap haar medewerkers opnieuw laten werken op kantoor. Vanaf juli kan iedereen één dag komen, voor de rest werken onze medewerkers  thuis. Zo gaan we in op de nood bij velen om terug wat sociaal contact in hun professionele leven te brengen. Vanaf september hopen we dat iedereen terug vrij normaal kan komen werken. Voor  onze klanten is er geen impact: zij zijn altijd welkom op kantoor, mits een afspraak. De relatiebeheerder zal op de dag van de afspraak aanwezig zijn. Uiteraard volgen we de virale situatie zeer nauwkeurig op, en passen we ons beleid aan indien nodig.

Wanneer krijgen we het nieuwe hoofdkantoor in de Jan Van Rijswijcklaan te zien?

De renovatie van onze hoofdzetel aan de Jan Van Rijswijcklaan zit in de finale fase. Momenteel wordt de inrichting afgewerkt, net als de verschillende technische- en veiligheidssystemen. Een verhuis zou in principe rond de jaarwisseling mogelijk moeten zijn.

Over ons duurzaamheidsbeleid

Wat is het engagement van Delen voor de Derde Wereld?

De bank steunt verschillende initiatieven in België en internationaal. Een aantal projecten krijgt u uitgelegd in het artikel Delen Private Bank steunt verschillende goede doelen. Naast financiële steun verlenen de medewerkers vaak ook hun expertise voor bepaalde projecten, zoals bij de Damiaanactie (lees het artikel Damiaanactie: geen stiftjes, wel juridisch advies. En ook onze medewerkers zelf zetten hun schouders (en fietsers- of joggersbenen) onder mooie initiatieven, zoals de Ekiden en Climbing for Life.

Overweegt u om zelf een goed doel op te nemen in uw testament? Onze estate planners staan u graag te woord hoe dat moet. Lees meer op Schenken aan een goed doel: een blijvende nalatenschap.

In het hardvochtige coronajaar schakelde de bank nog een versnelling hoger, met financiële steun aan bijvoorbeeld het Ackermans & van Haaren Solidarity fund, de Koning Boudewijnstichting, onder meer voor de aankoop van medisch materiaal, en Clap and Act, voor onderzoek naar COVID-19. U leest meer over het sociale engagement van Delen Private Bank in het duurzaamheidsrapport.

Welke steun heeft de bank verleend aan projecten ter bestrijding van het coronavirus?

De bank gaf financiële steun aan bijvoorbeeld het Ackermans & van Haaren Solidarity fund, de Koning Boudewijnstichting, onder meer voor de aankoop van medisch materiaal, en Clap and Act, voor onderzoek naar COVID-19. U leest meer over het sociale engagement van Delen Private Bank in het duurzaamheidsrapport.

Hebben jullie al gedacht aan toetreden bij een deelauto platform? Woonwerkverkeer kan perfect met de fiets als werkgerelateerde verplaatsingen met deelauto kan.

Een mobiliteitsbeleid geeft werknemers de keuze tussen verschillende alternatieven (zoals bijvoorbeeld fietsen of deelauto’s). Recent besloot Delen Private Bank om werk te maken van het aanbieden van fietsen, als belangrijkste stimulans om werknemers aan te moedigen de bedrijfswagen links te laten liggen. Het is de ambitie om alle organisatorische, financiële en juridische krijtlijnen van het nieuwe fietsplan nog in 2021 af te kloppen. Ook hier streven we naar een zo eenvoudig mogelijk model en bijhorend fietsbeleid. Dit fietsplan is zeker niet het eindpunt van ons mobiliteitsbeleid, het vormt wel een essentiële schakel die op langere termijn het aanbieden van nog meer alternatieven (zoals deelauto’s) mogelijk zal maken.