Teruggave

Kan er teruggave gevraagd worden van de te veel betaalde taks?

De taks wordt teruggegeven wanneer een bedrag werd betaald dat hoger is dan het verschuldigde bedrag.

De vraag tot teruggave wordt ingediend door diegene die meer taks betaald heeft dan wettelijk verschuldigd was of voor wiens rekening meer taks werd betaald dan wettelijk verschuldigd was (d.w.z. de titularis).