Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Teruggave

Kan er teruggave gevraagd worden van de te veel betaalde taks?

De taks wordt teruggegeven wanneer een bedrag werd betaald dat hoger is dan het verschuldigde bedrag.

De vraag tot teruggave wordt ingediend door diegene die meer taks betaald heeft dan wettelijk verschuldigd was of voor wiens rekening meer taks werd betaald dan wettelijk verschuldigd was (d.w.z. de titularis).